Koor VZOS gaat onder leiding van een nieuwe dirigent door met zingen

Het koor had een vacature sinds het vertrek van de vorige dirigent, Adriaan Hoek uit Krimpen aan den IJssel per juli jl. Hij is per 1 juli 2022 benoemd tot stadsorganist van Rotterdam waardoor hij voor een aantal koren, waaronder VZOS, moest bedanken.

Per oktober is drs. Jochanan van Driel (MA, MPhil) uit Terneuzen de nieuwe dirigent. Van Driel heeft een stevige staat van dienst als dirigent, concertorganist en docent in binnen- en buitenland en promoveert binnenkort aan de Universiteit Leiden (Academy of Creative and Performing Art) met als onderwerp joodse muziek en joods muzikaal denken in culturele context.

Natuurlijk zijn we altijd op zoek naar nieuwe zangers en zangeressen en deze zijn dan ook van harte welkom om op proef een repetitie mee te maken. Met name bassen en tenoren worden extra uitgenodigd voor een proefrepetitie. 

Inmiddels is begonnen met het instuderen van kerstliederen voor de kerstnachtdienst in de Herv. Jodocuskerk van Oosterland op 24 december 2022.

Op zoek naar een nieuwe dirigent

Ons dirigent, Adriaan Hoek, is per 1 juli 2022 benoemd tot stadsorganist van Rotterdam.
Voor een musicus van zijn kaliber een geweldig mooie uitdaging waarmee we hem van harte feliciteren.
Maar ja, dat is wel een vaste baan van zoveel uur in de week waardoor hij een aantal werkzaamheden moest afstoten.
En wij dus op zoek moeten gaan naar een nieuwe dirigent.

Om die reden:

De Christelijk Gemengde Zangvereniging ‘Vooruitgang Zij Ons Streven’ uit Oosterland
 is op zoek naar een

enthousiaste dirigent m/v

Ons koor bestaat uit zo’n 35 enthousiaste zangers en zangeressen.
De repetities vinden plaats op maandagavond in dorpshuis Oosterhof te Oosterland.

We zoeken een gediplomeerd dirigent die op een plezierige en uitdagende wijze de leden stimuleert om koormuziek te maken.

Ons repertoire bestaat uit een gevarieerde mix van toegankelijke Christelijke liederen.
We verlenen medewerking aan kerkdiensten en treden op in zorgcentra.

Tijdens de repetities dient de dirigent zichzelf en het koor op de piano te kunnen begeleiden.
Bij optredens maken we gebruik van de diensten van een vaste pianist.
Belangrijke momenten  voor het koor zijn de kerkdienst op Paasmorgen en de kerstavonddienst op 24 december.

Graag komen we met u/jou in gesprek.
Stuur voor 23 juli 2022 een reactie naar het secretariaat, Molenweg 22, 4307 AJ  Oosterland of mail naar info@vzos.net

Voor informatie: neem contact op met de voorzitter van het koor, 06-44812036.

We gaan weer van start!

Nu sinds de persconferentie van 14 vrijdag januari jl. koren weer mogen repeteren hadden we even tijd nodig om een aantal zaken op een rijtje te zetten.

Dat is inmiddels gebeurd en we zijn er weer helemaal klaar voor om met ingang van maandag 31 januari 2022 met de repetities te beginnen.

We weten nog wel niet precies wanneer we weer uit zingen kunnen gaan, maar we mogen tenminste weer repeteren / zingen in koorverband en daar zijn we blij mee.

Natuurlijk zijn nieuwe leden altijd welkom. Naast sopranen en alten kunnen ook met name de bassen en ook de tenoren versterking gebruiken.

Dus heren: wilt u graag zingen? Dan zien we u graag maandag om 20.45 uur in Dorpshuis Oosterhof!!

(Voor alle zekerheid: vergeet uw QR-code en mondkapje niet.)

Fijne feestdagen!

In 2021 hebben we vanaf juli nog een aantal keren kunnen repeteren.
We zijn in oktober nog gestart met het kerstrepertoire, maar daar kwam een einde aan toen we na 17.00 uur ons dorpshuis Oosterhof niet meer mochten gebruiken.

Met u hopen wij dat de beperkingen in het nieuwe jaar snel opgeheven kunnen worden.

We wisten al dat gezondheid heel belangrijk was en dat is dit jaar (en vorige jaar…) nogmaals bevestigd.
Daarom wensen wij u ondanks alles goede feestdagen toe en een gezond 2022.

Wanneer we in het nieuwe jaar weer mogen gaan repeteren en optreden dan zijn nieuwe leden natuurlijk van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur


Nog even lekker zingen voor de vakantie

Vanaf afgelopen weekend mag er weer meer en we ontvingen bericht dat er ook in koorverband binnen gezongen mag worden. Dit laatste nog wel met inachtneming van de 1,5 meter regel.

Als bestuur realiseren we ons dat nog niet alle leden zich er comfortabel bij zullen voelen om nu al te komen zingen.
En wellicht zijn diverse leden ook ‘lekker weg in eigen land’.
Het is goed als leden hierin hun eigen keuzes maken welke we als bestuur respecteren.

Zo zullen er ook leden zijn die niet kunnen wachten om weer te mogen zingen nu de regels versoepeld zijn.
Om ook hen tegemoet te komen is in overleg met de dirigent besloten om nog voor de vakantie een aantal repetities te organiseren.

En wel op
Maandag 5 juli
Maandag 12 juli
Maandag 19 juli

Daarna is het vakantie en hopen we weer te beginnen op
Maandag 30 augustus

Tot nader bericht geen repetities

Ook ons koor heeft te maken met de maatregelen die zijn en worden genomen om het Covid-19 virus onder controle te krijgen.

Om die reden zijn er tot nader bericht geen repetities.

We hopen en bidden dat we over niet al te lange tijd weer met elkaar mogen en kunnen zingen.

Tot dat moment: houd vol!

V.Z.O.S. hervat de koorrepetities

Per maandag 31 augustus hervatten we na lange tijd weer onze  koor-repetities.

In verband met de te nemen corona-maatregelen gaat dat wel  in aangepaste vorm.
De leden zijn hierover middels een e-mail persoonlijk geïnformeerd.

Vanwege de beschikbare ruimte beginnen we vooralsnog in drie aparte groepen:

  • 19.45 tot 20.15 uur       Alten
  • 20.30 tot 21.00  uur     Sopranen
  • 21.15 tot 21.45 uur        Bassen en tenoren

Interesse om ook te komen zingen? Stuur dan een bericht naar info@vzos.net.

Geen koorrepetities

Door de landelijke overheid zijn maatregelen genomen en richtlijnen uitgevaardigd om verspreiding van het corona-virus tegen te gaan.

Om die reden zijn de repetities van ons koor tot nader order geannuleerd. Zodra de repetities weer starten zullen we dat ook op onze website melden.

Uitvoering oratorium ‘Jezus op aarde’

Op zaterdag 26 oktober 2019 hopen wij het oratorium ‘Jezus op aarde’ van Marco den Toom uit te voeren.

Dit oratorium rijgt verschillende Bijbelverhalen uit het leven van Jezus aaneen. Belangrijke thema’s zijn vertrouwen, zorgen voor de ander, vergeven, liefhebben ondanks alles.
Het zijn onderwerpen die in deze tijd nog steeds actueel zijn. Steeds meer mensen zijn gericht op en gestrest door wat anderen van hen denken. Met dank aan de sociale media.
De boodschap van dit oratorium is: kom gewoon zoals je bent. Dat is goed genoeg.

Naast onze dirigent Adriaan Hoek wordt medewerking verleend door Gerlieke Aartsen (hobo), Dies van den Berg (piano), ds. Edwin Groot Karsijn (verteller), Jacqueline Meijer (soliste), Rik Melissant (orgel), Lydia van Mourik (fluit), Matthijs Valkenwoud (trompet) en Pascal van de Velde (trompet).

Locatie: Hervormde Jodocuskerk, Torenplein 1, Oosterland
Aanvang: 19.30 uur, kerk open vanaf 19.00 uur

VZOS naar Middelburg VÓLkoren

Op zaterdag 1 juni a.s. doet ons koor weer mee met het korenfestival Middelburg VÓLkoren in Middelburg.

Die dag zijn er vanaf 12 uur vele koren in alle soorten en maten te beluisteren op verschillende locaties in het centrum van de Zeeuwse hoofdstad.

Ons koor treedt om 14.00 uur op de Koorkerk aan het Koorkerkhof 2 en om 15.00 uur in de Hofpleinkerk aan het Hofplein 13.

Op het programma staan de volgende liederen:

  • Spirit of the living God
  • You Know Him Well
  • Hulp
  • Licht van de wereld
  • Look at the world
  • In His love

De toegang op alle locaties is gratis en u bent van harte welkom.

Er zijn in de bus nog een aantal plaatsen vrij. Mocht u interesse hebben om vanuit Oosterland, Nieuwerkerk of Zierikzee met ons mee te willen rijden, tegen een kleine vergoeding bent u van harte welkom. Stuurt u dan even een mailtje naar het bestuur (info@vzos.net) en dan nemen wij contact met u op.