We gaan weer van start!

Nu sinds de persconferentie van 14 vrijdag januari jl. koren weer mogen repeteren hadden we even tijd nodig om een aantal zaken op een rijtje te zetten.

Dat is inmiddels gebeurd en we zijn er weer helemaal klaar voor om met ingang van maandag 31 januari 2022 met de repetities te beginnen.

We weten nog wel niet precies wanneer we weer uit zingen kunnen gaan, maar we mogen tenminste weer repeteren / zingen in koorverband en daar zijn we blij mee.

Natuurlijk zijn nieuwe leden altijd welkom. Naast sopranen en alten kunnen ook met name de bassen en ook de tenoren versterking gebruiken.

Dus heren: wilt u graag zingen? Dan zien we u graag maandag om 20.45 uur in Dorpshuis Oosterhof!!

(Voor alle zekerheid: vergeet uw QR-code en mondkapje niet.)

Fijne feestdagen!

In 2021 hebben we vanaf juli nog een aantal keren kunnen repeteren.
We zijn in oktober nog gestart met het kerstrepertoire, maar daar kwam een einde aan toen we na 17.00 uur ons dorpshuis Oosterhof niet meer mochten gebruiken.

Met u hopen wij dat de beperkingen in het nieuwe jaar snel opgeheven kunnen worden.

We wisten al dat gezondheid heel belangrijk was en dat is dit jaar (en vorige jaar…) nogmaals bevestigd.
Daarom wensen wij u ondanks alles goede feestdagen toe en een gezond 2022.

Wanneer we in het nieuwe jaar weer mogen gaan repeteren en optreden dan zijn nieuwe leden natuurlijk van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur


Nog even lekker zingen voor de vakantie

Vanaf afgelopen weekend mag er weer meer en we ontvingen bericht dat er ook in koorverband binnen gezongen mag worden. Dit laatste nog wel met inachtneming van de 1,5 meter regel.

Als bestuur realiseren we ons dat nog niet alle leden zich er comfortabel bij zullen voelen om nu al te komen zingen.
En wellicht zijn diverse leden ook ‘lekker weg in eigen land’.
Het is goed als leden hierin hun eigen keuzes maken welke we als bestuur respecteren.

Zo zullen er ook leden zijn die niet kunnen wachten om weer te mogen zingen nu de regels versoepeld zijn.
Om ook hen tegemoet te komen is in overleg met de dirigent besloten om nog voor de vakantie een aantal repetities te organiseren.

En wel op
Maandag 5 juli
Maandag 12 juli
Maandag 19 juli

Daarna is het vakantie en hopen we weer te beginnen op
Maandag 30 augustus

Tot nader bericht geen repetities

Ook ons koor heeft te maken met de maatregelen die zijn en worden genomen om het Covid-19 virus onder controle te krijgen.

Om die reden zijn er tot nader bericht geen repetities.

We hopen en bidden dat we over niet al te lange tijd weer met elkaar mogen en kunnen zingen.

Tot dat moment: houd vol!

V.Z.O.S. hervat de koorrepetities

Per maandag 31 augustus hervatten we na lange tijd weer onze  koor-repetities.

In verband met de te nemen corona-maatregelen gaat dat wel  in aangepaste vorm.
De leden zijn hierover middels een e-mail persoonlijk geïnformeerd.

Vanwege de beschikbare ruimte beginnen we vooralsnog in drie aparte groepen:

  • 19.45 tot 20.15 uur       Alten
  • 20.30 tot 21.00  uur     Sopranen
  • 21.15 tot 21.45 uur        Bassen en tenoren

Interesse om ook te komen zingen? Stuur dan een bericht naar info@vzos.net.

Geen koorrepetities

Door de landelijke overheid zijn maatregelen genomen en richtlijnen uitgevaardigd om verspreiding van het corona-virus tegen te gaan.

Om die reden zijn de repetities van ons koor tot nader order geannuleerd. Zodra de repetities weer starten zullen we dat ook op onze website melden.

Uitvoering oratorium ‘Jezus op aarde’

Op zaterdag 26 oktober 2019 hopen wij het oratorium ‘Jezus op aarde’ van Marco den Toom uit te voeren.

Dit oratorium rijgt verschillende Bijbelverhalen uit het leven van Jezus aaneen. Belangrijke thema’s zijn vertrouwen, zorgen voor de ander, vergeven, liefhebben ondanks alles.
Het zijn onderwerpen die in deze tijd nog steeds actueel zijn. Steeds meer mensen zijn gericht op en gestrest door wat anderen van hen denken. Met dank aan de sociale media.
De boodschap van dit oratorium is: kom gewoon zoals je bent. Dat is goed genoeg.

Naast onze dirigent Adriaan Hoek wordt medewerking verleend door Gerlieke Aartsen (hobo), Dies van den Berg (piano), ds. Edwin Groot Karsijn (verteller), Jacqueline Meijer (soliste), Rik Melissant (orgel), Lydia van Mourik (fluit), Matthijs Valkenwoud (trompet) en Pascal van de Velde (trompet).

Locatie: Hervormde Jodocuskerk, Torenplein 1, Oosterland
Aanvang: 19.30 uur, kerk open vanaf 19.00 uur

VZOS naar Middelburg VÓLkoren

Op zaterdag 1 juni a.s. doet ons koor weer mee met het korenfestival Middelburg VÓLkoren in Middelburg.

Die dag zijn er vanaf 12 uur vele koren in alle soorten en maten te beluisteren op verschillende locaties in het centrum van de Zeeuwse hoofdstad.

Ons koor treedt om 14.00 uur op de Koorkerk aan het Koorkerkhof 2 en om 15.00 uur in de Hofpleinkerk aan het Hofplein 13.

Op het programma staan de volgende liederen:

  • Spirit of the living God
  • You Know Him Well
  • Hulp
  • Licht van de wereld
  • Look at the world
  • In His love

De toegang op alle locaties is gratis en u bent van harte welkom.

Er zijn in de bus nog een aantal plaatsen vrij. Mocht u interesse hebben om vanuit Oosterland, Nieuwerkerk of Zierikzee met ons mee te willen rijden, tegen een kleine vergoeding bent u van harte welkom. Stuurt u dan even een mailtje naar het bestuur (info@vzos.net) en dan nemen wij contact met u op.

Uitvoering oratorium De Schepping

Ons koor voert op zaterdag 27 oktober het oratorium De Schepping van Johan Bredewout uit.
Dit oratorium vertelt over de schepping van de aarde zoals dat te lezen is in het Bijbelboek Genesis. God heeft met heel veel liefde en zorg de aarde met alles wat daar op is gemaakt en de mens daarover het beheer gegeven.

In deze tijd waarin de zorg om de klimaatveranderingen, veroorzaakt door misbruik van de aarde, steeds groter wordt, is het niet verkeerd om het publiek eraan te herinneren dat we de aarde slecht in bruikleen hebben. Het oratorium zet aan tot nadenken.

V.Z.O.S. staat onder leiding van dirigent Adriaan Hoek. Medewerkende musici zijn: Dies van den Berg (piano), Alisa van Dijk (viool), Severin van Dijk (fluit) en Rik Melissant (orgel).

Ook het kinderkoor De Sjofar uit Zierikzee o.l.v. Ellen van den Hoek werkt aan deze avond mee.

Aanvang 19.30 uur, de toegang is gratis. Aan het einde wordt wel een collecte gehouden als tegemoetkoming in de kosten.

Aanvang repetities VZOS

Ons koor start op maandagavond 20 augustus a.s. weer met de wekelijkse repetities.

Het koor is altijd op zoek naar nieuwe zangers en zangeressen en deze zijn dan ook van harte welkom om op proef een repetitie mee te maken. Met name bassen en tenoren worden uitgenodigd voor een proefrepetitie.

Het koor is volop bezig met het instuderen van het oratorium Schepping dat zij op zaterdag 27 oktober in Oosterland hoopt uit te voeren. Ook bestaand repertoire wordt opgefrist en natuurlijk worden (nieuwe) kerstliederen ingestudeerd voor de kerstnachtdienst in Oosterland op 24 december 2017.

De vaste repetitieavond van V.Z.O.S. is maandagavond, aanvang 19.45 uur in dorpshuis Oosterhof aan de St. Joostdijk 27 te Oosterland. De repetitieavond duurt tot 21.45 uur met om 20.45 uur een korte koffie/thee pauze.