Optreden Paasmorgendienst Oosterland

Op Paasmorgen mochten we weer meewerken aan de liturgie in de Hervormde Jodocuskerk.

Omdat de kerk wegens onderhoudswerkzaamheden in de steigers staat, was het een beetje passen en meten.
Uiteindelijk heeft iedereen toch een prima plekje gekregen.

We zongen in de dienst ‘Ochtendgloren’ en ‘Nieuw Leven’, beide stukken komen uit  het Paasoratorium ‘Van Liefde Ongekend’ wat we een paar jaar geleden hebben uitgevoerd. Verder ‘Rejoice’ en samen met de gemeente zongen we ‘Laat iedereen het horen’ en ‘Vreugde, vreugde, louter vreugde’.

Paasmorgen 27-3-2016