Afscheid secretaris

Tijdens de ledenvergadering op maandagavond 20 februari jl. namen we afscheid van onze bestuurssecretaris Geerard La Grand.

Geerard heeft vele jaren in het bestuur van V.Z.O.S. gezeten, eerst als algemeen bestuurslid en sinds 2014 als secretaris.
Tijdens een korte toespraak bedankte voorzitter Wim de Valk de aftredend secretaris en bedankte hem voor zijn inzet in de afgelopen jaren.

Geerard La Grand (r) ontvangt bij zijn afscheid als secretaris een fraaie bos bloemen.

Geerard La Grand (r) ontvangt bij zijn afscheid als secretaris een fraaie bos bloemen.