Jubilaris gehuldigd

Tijdens onze laatst gehouden ledenvergadering (26-02-2018) werd ons lid Willy van der Sande-Kooman in het zonnetje gezet. Dit jaar is zij namelijk 40 jaar lid van V.Z.O.S.  Namens het koor werd haar door de voorzitter een fraai ‘plastiek’ overhandigd en natuurlijk waren er bloemen. Na een kort overzicht van ‘veertig jaar in vogelvlucht’ wenste de voorzitter haar nog vele jaren zangplezier toe. (Foto: H. van der Bie)

Jubilaris Willy van der Sande ontvangt uit handen van voorzitter Wim de Valk het plastiek behorend bij 40 jaar lidmaatschap (foto: Hans van der Bie).