Uitvoering oratorium De Schepping

Ons koor voert op zaterdag 27 oktober het oratorium De Schepping van Johan Bredewout uit.
Dit oratorium vertelt over de schepping van de aarde zoals dat te lezen is in het Bijbelboek Genesis. God heeft met heel veel liefde en zorg de aarde met alles wat daar op is gemaakt en de mens daarover het beheer gegeven.

In deze tijd waarin de zorg om de klimaatveranderingen, veroorzaakt door misbruik van de aarde, steeds groter wordt, is het niet verkeerd om het publiek eraan te herinneren dat we de aarde slecht in bruikleen hebben. Het oratorium zet aan tot nadenken.

V.Z.O.S. staat onder leiding van dirigent Adriaan Hoek. Medewerkende musici zijn: Dies van den Berg (piano), Alisa van Dijk (viool), Severin van Dijk (fluit) en Rik Melissant (orgel).

Ook het kinderkoor De Sjofar uit Zierikzee o.l.v. Ellen van den Hoek werkt aan deze avond mee.

Aanvang 19.30 uur, de toegang is gratis. Aan het einde wordt wel een collecte gehouden als tegemoetkoming in de kosten.