Geen koorrepetities

Door de landelijke overheid zijn maatregelen genomen en richtlijnen uitgevaardigd om verspreiding van het corona-virus tegen te gaan.

Om die reden zijn de repetities van ons koor tot nader order geannuleerd. Zodra de repetities weer starten zullen we dat ook op onze website melden.