Tot nader bericht geen repetities

Ook ons koor heeft te maken met de maatregelen die zijn en worden genomen om het Covid-19 virus onder controle te krijgen.

Om die reden zijn er tot nader bericht geen repetities.

We hopen en bidden dat we over niet al te lange tijd weer met elkaar mogen en kunnen zingen.

Tot dat moment: houd vol!