Nog even lekker zingen voor de vakantie

Vanaf afgelopen weekend mag er weer meer en we ontvingen bericht dat er ook in koorverband binnen gezongen mag worden. Dit laatste nog wel met inachtneming van de 1,5 meter regel.

Als bestuur realiseren we ons dat nog niet alle leden zich er comfortabel bij zullen voelen om nu al te komen zingen.
En wellicht zijn diverse leden ook ‘lekker weg in eigen land’.
Het is goed als leden hierin hun eigen keuzes maken welke we als bestuur respecteren.

Zo zullen er ook leden zijn die niet kunnen wachten om weer te mogen zingen nu de regels versoepeld zijn.
Om ook hen tegemoet te komen is in overleg met de dirigent besloten om nog voor de vakantie een aantal repetities te organiseren.

En wel op
Maandag 5 juli
Maandag 12 juli
Maandag 19 juli

Daarna is het vakantie en hopen we weer te beginnen op
Maandag 30 augustus