Koor VZOS gaat onder leiding van een nieuwe dirigent door met zingen

Het koor had een vacature sinds het vertrek van de vorige dirigent, Adriaan Hoek uit Krimpen aan den IJssel per juli jl. Hij is per 1 juli 2022 benoemd tot stadsorganist van Rotterdam waardoor hij voor een aantal koren, waaronder VZOS, moest bedanken.

Per oktober is drs. Jochanan van Driel (MA, MPhil) uit Terneuzen de nieuwe dirigent. Van Driel heeft een stevige staat van dienst als dirigent, concertorganist en docent in binnen- en buitenland en promoveert binnenkort aan de Universiteit Leiden (Academy of Creative and Performing Art) met als onderwerp joodse muziek en joods muzikaal denken in culturele context.

Natuurlijk zijn we altijd op zoek naar nieuwe zangers en zangeressen en deze zijn dan ook van harte welkom om op proef een repetitie mee te maken. Met name bassen en tenoren worden extra uitgenodigd voor een proefrepetitie. 

Inmiddels is begonnen met het instuderen van kerstliederen voor de kerstnachtdienst in de Herv. Jodocuskerk van Oosterland op 24 december 2022.