Optreden in Duinoord

Maandag 15 september 2014 gaf ons koor V.Z.O.S. een optreden voor de bewoners van Allevo zorgcentrum Duinoord.

Naast koorzang verzorgen we ook de samenzang, waarbij we er voor zorgden dat zowel het een als het ander op elkaar was afgestemd.  Onze dirigent Adriaan Hoek begeleidde deze avond zowel het koor als de samenzang.

Als koor zongen we Belijdenis;  Lord, I stretch my hands to You; God van Majesteit en Licht; Deo dicamus gratias; Halleluja loof de Heer; Psalm 23; Vleugels; Santo en Belijdenis.
Daar tussendoor bestond de samenzang uit liederen die voor de oudere bewoners zeker bekend moesten zijn. We kozen daarbij voor gezang 304; gezang 409; gezang 170; Ik wandel in het licht met Jezus; gezang 449; Vreugde, vreugde, louter vreugde; Ik zie een poort wijd open staan; Veilig in Jezus’ armen en we besloten de avond met gezang 393.

Het werd zo een sfeervolle avond waarbij de bewoners van harte meezongen.