V.Z.O.S. in bedrijf

Aan de Paasmorgendienst van 5 april jl. in de Hervormde Jodocuskerk te Oosterland mocht ons koor ook dit jaar weer haar medewerking verlenen.

Op het programma stond het Gloria Intrada wat gevolgd werd door een bewerking van gezang 218. In een gevarieerde wisselzang tussen koor, gemeente, dames, heren en natuurlijk ‘allen’ kreeg dit bekende lied een plaats in de liturgie. Na het altijd gewaardeerde lied ‘Geprezen zij de Heer’ zongen we een bekend lied van Joh. de Heer, ‘Zie slechts op Hem’ waarbij de solopartij werd gezonden door Anita Knop. Deze feestelijke dienst werd besloten met een door koor en gemeente uitbundig gezongen ‘U zij de Glorie’.

Momenteel worden de laatste puntjes op de i gezet op de nummers die we gaan zingen op de korendag van de K.C.Z.B. die op zaterdag 25 april wordt georganiseerd in ’s Hertogenbosch.