Dat ging naar Den Bosch toe!

Zaterdag 25 april 2015 vertrok in alle vroegte een Van Oeveren-bus met VZOS zangers en zangeressen naar Den Bosch.

Op het programma stond de deelname aan de K.C.Z.B. korendag. Tientallen koren uit Zuid- en Zuidwest Nederland kwamen op verschillende locaties in de fraaie binnenstad bij elkaar om zelf optredens te verzorgen en om naar andere koren te luisteren.

Zo zongen we onder andere in het Jheronimus Bosch Art Centre maar genoten we als koor uiteindelijk het meest van ons optreden in de Sint Catharinakerk aan de Kruisbroedershof. De geweldige akoestiek maakte het tot een waar genoegen om daar te kunnen zingen. De hoge noten klonken nog hoger en de lage noten nog lager. Mede zangers en zangeressen begrijpen wat we bedoelen.

Na afloop van dat optreden werden we door een deskundig toehoorder gecomplimenteerd door de gevarieerde samenstelling van onze bijdrage en de prettig in het gehoor liggende muziek met begrijpelijke teksten.

Tot besluit van de dag stond er bij restaurant de Grevelingen nog een buffet op ons te wachten wat een welkome afsluiter was van een geslaagde, leerzame en muzikale dag.

VZOS in het Jheronimus Art Centre Op de foto: het koor in het Jheronimus Art Centre.