Berichten

Op zoek naar een nieuwe dirigent

Ons dirigent, Adriaan Hoek, is per 1 juli 2022 benoemd tot stadsorganist van Rotterdam.
Voor een musicus van zijn kaliber een geweldig mooie uitdaging waarmee we hem van harte feliciteren.
Maar ja, dat is wel een vaste baan van zoveel uur in de week waardoor hij een aantal werkzaamheden moest afstoten.
En wij dus op zoek moeten gaan naar een nieuwe dirigent.

Om die reden:

De Christelijk Gemengde Zangvereniging ‘Vooruitgang Zij Ons Streven’ uit Oosterland
 is op zoek naar een

enthousiaste dirigent m/v

Ons koor bestaat uit zo’n 35 enthousiaste zangers en zangeressen.
De repetities vinden plaats op maandagavond in dorpshuis Oosterhof te Oosterland.

We zoeken een gediplomeerd dirigent die op een plezierige en uitdagende wijze de leden stimuleert om koormuziek te maken.

Ons repertoire bestaat uit een gevarieerde mix van toegankelijke Christelijke liederen.
We verlenen medewerking aan kerkdiensten en treden op in zorgcentra.

Tijdens de repetities dient de dirigent zichzelf en het koor op de piano te kunnen begeleiden.
Bij optredens maken we gebruik van de diensten van een vaste pianist.
Belangrijke momenten  voor het koor zijn de kerkdienst op Paasmorgen en de kerstavonddienst op 24 december.

Graag komen we met u/jou in gesprek.
Stuur voor 23 juli 2022 een reactie naar het secretariaat, Molenweg 22, 4307 AJ  Oosterland of mail naar info@vzos.net

Voor informatie: neem contact op met de voorzitter van het koor, 06-44812036.